e-Monki.pl    

Archiwalne artykuły o Mońkach:

katalog firm powiatu monieckiego

Otwarcie hali sportowej przy ZSOiZ


10 września nastąpiło uroczyste otwarcie wybudowanej hali sportowej przy ZSOiZ w Mońkach przy ul. Szkolnej. Oczekiwana od wielu lat przez nauczycieli i uczniów szkół zawodowych inwestycja została sfinansowana z budżetu powiatu i pozyskanych przez Zarząd Powiatu w Mońkach środków finansowych z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą odprawioną przez Ks. kanonika Andrzeja Ziółkowskiego – proboszcza parafii M.B.Częstochowskiej i Św. Kazimierza w Mońkach. Uroczystość na nowej hali, rozpoczęła się wprowadzeniem sztandarów szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego. Przybyłych gości powitała Pani Krystyna Maria Kryńska - Dyrektor ZSOiZ w Mońkach. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Kazimierz Baszko, Radny Województwa Podlaskiego Pan Andrzej Raś, Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Podlaskiego Kuratorium Oświaty Pan Marek Frąckiewicz, Starosta Moniecki Pani Joanna Kulikowska i Dyrektor ZSOiZ w Mońkach Pani Krystyna Maria Kryńska. Razem z przecięciem wstęgi odsłonięta została tablica, upamiętniająca zarówno otwarcie hali jak i podwójny jubileusz Powiatu Monieckiego: 60-lecie powstania pierwszego powiatu w Mońkach i 15 lat samorządu powiatowego. Poświęcenia hali dokonał Ks. Kanonik Andrzej Ziółkowski.

Podziękowania, gratulacje i życzenia

Starosta Moniecki Joanna Kulikowska podziękowała przedstawicielom instytucji współfinansujących budowę hali – Zarządowi Województwa Podlaskiego na ręce Mieczysława Kazimierza Baszko Wicemarszałka Województwa Podlaskiego i Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ręce Pana Adama Wińskiego dyrektora podlaskiego oddziału - wręczając ryngrafy Powiatu Monieckiego oraz fotografie ukazujące walory przyrodnicze powiatu. Podziękowania i zdjęcia trafiły także do wykonawcy firmy PHUB Dariusz Wojsiat, inspektora nadzoru budowlanego Pana Andrzeja Maciorowskiemu, Skarbnika Powiatu Pani Łucji Dąbrowskiej oraz służb nadzorujących – Powiatowego Inspektora Nazdoru Budowlanego i Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach. Następnym punktem były podziękowania Starosty Monieckiego i dyrekcji ZSOiZ w Mońkach przedsiębiorcom współpracującym ze szkołą. Natomiast Zarządowi Powiatu w Mońkach na ręce Starosty Pani Joanny Kulikowskiej podziękowania od grona pedagogicznego i uczniów w postaci wykonanego przez uczniów "Anioła" wręczyła Pani Krystyna Maria Kryńska. Przybyli goście złożyli gratulacje Staroście Monieckiemu Pani Joannie Kulikowskiej wykonania inwestycji oraz życzenia dyrekcji i uczniom ZSOiZ efektywnego korzystania z długooczekiwanej bazy sportowej.

Goście z SGGW

Na uroczystość otwarcia hali sportowej przy ZSOiZ w Mońkach przybyły władze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: prof. dr hab. Alojzy Szymański - Rektor SGGW, prof. dr hab. Wiesław Bielawski - Prorektor ds. Rozwoju, I Zastępca Rektora, prof. dr hab. Marek S. Szyndel - Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej, dr inż. Władysław Skarżyński – Kanclerz, prof. dr hab. Kazimierz Banasik - Pełnomocnik Rektora ds. Międzynarodowych Projektów Badawczych, mgr Anna Żuchowska - Sekretarz Rektora, prof. dr hab. Henryk Grodzki. Podczas uroczystości Rektor SGGW prof. dr hab. Alojzy Szymański zaprezentował ofertę edukacyjną uczelni. Zebrani goście, grono pedagogiczne i uczniowie mieli także możliwość wysłuchać wykładu profesora Henryka Grodzkiego pt. "Uwarunkowania i główne kierunki krajowej produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem zagranicznych rynków zbytu".Tekst i foto: www.monki.pl

Fotograficzne relacje z największych monieckich imprez

Startuj z nami   |   Napisz do nas   |   Dodaj bezpłatne ogłoszenie   |   Bezpłatny katalog firm   |   Zareklamuj się u nas

logo
2003-2023 © Copyright by e-Monkipl
Wykorzystanie zdjęć i filmów publikowanych w portalu www.e-Monkipl wymaga zgody redakcji portalu!