Preloader Image

Urząd Stanu Cywilnego w Mońkach

W związku z przypadającą w tym roku 50 rocznicą zawarcia małżeństwa, istnieje możliwość nadania parom małżeńskim jubileuszowych odznaczeń przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dowód zasług utrwalania rodziny.

Pary małżeńskie zamieszkałe na terenie gminy Mońki, które zawarły związek małżeński w 1974 roku i chcą oraz mogą otrzymać Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie prosimy o zgłoszenie się do Urzędu Stanu Cywilnego w Mońkach ul. Słowackiego 5A pok. 1 na parterze. Jeżeli Państwo wyrazicie zgodę, zostaną podjęte stosowne działania w tym kierunku.

Na zgłoszenia oczekujemy do 25 lutego 2024 r.