Preloader Image
e-Monki
<<< wstecz

Życie jest najważniejsze


4 marca odbyła się konferencja prasowa, na której Burmistrz Moniek inaugurował akcję "Nie bójmy się ratować". Nad całą akcją czuwa druhna Katarzyna Gwiazda.

Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski przypomniał przybyłym, że akcja społeczno-edukacyjna zakłada przeszkolenie jak największej liczby mieszkańców Gminy Mońki, z różnych grup społecznych i wiekowych, w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz umiejętności posługiwania się defibratorem AED.

Defibratory zostały zamontowane w 14 instytucjach publicznych na terenie Moniek. Są to urządzenia służące do przeprowadzenia defibrylacji u osoby, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Wczesne rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej jest jedyną szansą na to, aby ta osoba przeżyła. Defibrylator AED jest prosty w obsłudze, dlatego nie należy obawiać się jego użycia w sytuacji zagrożenia ludzkiego życia.

Dzięki przeszkoleniu każdy nabędzie umiejętność obsługi urządzenia oraz poczucie pewności działania w przypadku konieczności ratowania życia. Do ćwiczeń użyte będą dwa fantomy, jeden wielkości dorosłej osoby oraz jeden dziecięcy.

Defibrylatory AED zostały zakupione z budżetu Gminy Mońki, w ramach inicjatywy „NIE BÓJMY SIĘ RATOWAĆ”.

Spotkania informacyjno-edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla mieszkańców Gminy Mońki będą odbywały się w następujących terminach:
8 marca 2024 r. (piątek) godz. 12 - Moniecki Ośrodek Kultury, szkolący: Ochotnicza Straż Pożarna w Mońkach;
16 marca 2024 r. (sobota) godz. 11 - Świetlica Wiejska w Kuleszach, szkolący: Ochotnicza Straż Pożarna w Kuleszach;
22 marca 2024 r. (piątek) godz. 11 - Świetlica Wiejska w Sikorach, szkolący: Ochotnicza Straż Pożarna w Kuleszach;
23 marca 2024 r. (sobota) godz. 12 - Moniecki Ośrodek Kultury, szkolący: Ochotnicza Straż Pożarna w Mońkach.

<<< wstecz