Preloader Image
<<< wstecz

Wiceminister z wizytą


W niedzielę 4 lutego z mieszkańcami Moniek w Mediatece spotkał się Wiceminister Rolnictwa Stefan Krajewski. Wraz z Ministrem na sali pojawił się Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Cezary Cieślukowski. Zaproszenie otrzymała również Wicewojewoda Podlaski Ewa Kulikowska ale nie mogła przybyć, za to pojawiła się nowo mianowana Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Małgorzata Kaźmierczak.

Spotkanie przygotowało Polskie Stronnictwo Ludowe z koalicji Trzecia Droga. Wiceminister Krajewski na spotkanie do Moniek przyjechał z granicy Polsko-Białoruskiej. Tam spotkał się w czterech miejscowościach przygranicznych z protestującymi rolnikami.

Zgodnie z formułą spotkania, po monologu zaproszonych gości, przyszedł czas na zadawanie pytań przez publiczność. Były pytania niewygodne, konkretne i merytoryczne dotyczące: dróg, finansowania szkolnictwa, przewozów, demografii i skupy płodów rolnych. A na wszystkie zadane pytania, starali się rzeczowo odpowiadać Wiceminister Rolnictwa Stefan Krajewski oraz Wiceprzewodniczący Sejmiku Cezary Cieślukowski.

Obejrzyj więcej zdjęć
Zobacz skrót filmowy


<<< wstecz