e-Monki.pl    
katalog firm powiatu monieckiego

Archiwalne artykuły o Mońkach:

Uważajmy z petardami


Coraz częściej gospodarze imprez sylwestrowych zaskakują swoich gości "niespodzianką wieczoru", którą jest pirotechnika widowiskowa na długo pozostająca w pamięci. Wielu z nas chce również samodzielnie wystrzelić w górę swoje światełko, niczym noworoczne życzenie...

Niestety pierwszego stycznia po świetlistej i radosnej nocy przychodzi smutny dzień i mroczne statystyki, które mówią o ofiarach związanych właśnie z zabawą petardami, które miały nieść radość, a przyniosły cierpienie... Najczęściej poszkodowane są dzieci i młodzież, która bawi się bez wyobraźni...

Jakkolwiek nie miałoby to zabrzmieć, zwracamy się do Tych z Państwa, którzy są sprzedawcami sylwestrowych petard: Jeśli pozwalasz aby trafiały one w ręce dziecka, to być może właśnie "dzięki Tobie" jest tak po raz ostatni, bo za rok, to dziecko może nie mieć rąk.

Komenda Powiatowa Policji w Mońkach informuje, że:

  • osoba sprzedająca fajerwerki nie może być karana.

  • osoba sprzedająca fajerwerki musi legitymować się nienaganną opinią, wystawioną przez powiatowego komendanta policji.

  • osoba sprzedająca fajerwerki musi posiadać zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że nie cierpi na zaburzenia psychiczne.

  • fajerwerki muszą być prawidłowo opakowane i oznaczone – każdy wyrób powinien mieć oddzielną metkę.

  • do każdej petardy musi być dołączona instrukcja użycia w języku polskim – jej brak jest sprzeczny z ustawą.

  • sprzedaż petard bez numeru katalogowego i znaku dopuszczenia do obrotu jest nielegalna.

  • sprzedaż nieletnim materiałów pirotechnicznych jest zabroniona i grozi za to kara do 2 lat pozbawienia wolności.POLICJA APELUJE:
W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku uczulamy na zwrócenie szczególnej uwagi na odpowiednie zabezpieczenie mienia podczas nieobecności domowników, jak też bagaży podręcznych i posiadanych przy sobie pieniędzy jak też innych rzeczy wartościowych podczas podróży środkami komunikacji masowej. Przypominamy również, że całkowitemu zakazowi podlega sprzedaż artykułów pirotechnicznych dzieciom i młodzieży do lat 18, co reguluje art.37 Ustawy o materiałach wybuchowych z dnia 22.06.2001r. jest to przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. dzieci mogą korzystać z uroków fajerwerków wyłącznie pod opieka osoby dorosłej.

Rozporządzenie Porządkowe nr 3/06 Wojewody Podlaskiego z dnia 29 listopada 2006r. w sprawie zakazu używania wyrobów pirotechnicznych, zarządza co następuje:

§ 1. Ustanawia się na terenie Województwa Podlaskiego zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych.

§ 2. 1. Zakaz o którym mowa w § 1, nie obowiązuje: w dniach 31 grudnia i 1, 13, 14 stycznia.

2. Używanie wyrobów pirotechnicznych w terminach o których mowa w ust. 1, może nastąpić jedynie z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia - jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę.

§ 3. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.

§ 4. 1. Za naruszenie zakazu określonego w § 1 lub używania wyrobów pirotechnicznych wbrew warunkom określonym w § 2 ust. 2, będzie nakładana kara grzywny wymierzana w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

2. Sankcje o których mowa w ust. 1 stosuje się również do osoby, która nakłania lub dopuszcza do używania wyrobów pirotechnicznych wbrew zakazowi określonemu w § 1 lub wbrew warunkom określonym w § 2 ust. 2.

Oficer prasowy Justyna Aćman

Fotograficzne relacje z największych monieckich imprez

Startuj z nami   |   Napisz do nas   |   Dodaj bezpłatne ogłoszenie   |   Bezpłatny katalog firm   |   Zareklamuj się u nas

logo
2003-2022 © Copyright by e-Monki.pl
Wykorzystanie zdjęć publikowanych w portalu www.e-Monki.pl wymaga zgody redakcji portalu!