Preloader Image
e-Monki
<<< wstecz

Do ludzi dobrej woli


Rozpoczął się okres rozliczeń podatkowych za miniony 2023 rok. Jak co roku Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego zwraca się z prośbą do ludzi dobrej woli o przekazanie 1,5% swojego podatku na działalność Fundacji.

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego jest organizacją pożytku publicznego o najszerszym spektrum działania na terenie Powiatu Monieckiego. Rok 2023 był dla organizacji szczególnie trudny, a jednocześnie wyjątkowy, ponieważ udało nam się zrealizować wiele przedsięwzięć na rzecz lokalnego środowiska. Fundacja na rzecz rozwoju Powiatu Monieckiego, jej Rada i Zarząd dokładają wszelkich starań, aby wszelkie działania podejmowane przez fundację były transparentne i służyły mieszkańcom. W 2023 roku Fundacja dzięki sprawnemu działaniu i zaangażowaniu zrealizowała projekty na łączną kwotę 6.546.918 zł. Wśród tych projektów były działania na kwotę 2.803.531 zł pomagające osobom z niepełnosprawnościami - 117 osób niepełnosprawnych z powiatu monieckiego było objętych usługami asystenta osobistego. W ramach czwartej już edycji "Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami" 120 zatrudnionych asystentów zrealizowało łącznie 65.514,5 godz. usług asystenckich.

XIII edycja festiwalu Rock na Bagnie po raz jedenasty była organizowana przez Fundację.

Ten największy w regionie rockowy festiwal o zasięgu międzynarodowym od 2013 roku odbywa się w Goniądzu. Podczas każdej edycji planujemy występy ponad 20 zespołów z kraju i zagranicy, a także spotkania, kino festiwalowe, jarmark lokalnych produktów, wystawy. Każdego roku nasz festiwal gości kilka tysięcy osób, które zjeżdżają się z najodleglejszych zakątków Polski oraz Europy często po raz pierwszy stykając się z przepięknymi krajobrazami, historią, tradycją i kulturą Województwa Podlaskiego. Większość gości, także ci, którzy przybywają na festiwal i Podlasie po raz pierwszy, są nim zachwyceni i wyrażają chęć powrotu oraz spędzenia urlopu w tutejszych okolicach. Festiwal jest doskonałą formą promocji regionu o dużym zasięgu, gdyż w setkach publikacji jakie pojawiają się w prasie, radiu, TV i Internecie ich autorzy podkreślają to, że Rock na Bagnie odbywa się w niezwykle klimatycznym miejscu i pięknych okolicznościach podlaskiej przyrody. Działaniami związanymi z festiwalem chcemy cały czas zdobywać nową publiczność jednocześnie promując nasze przepiękne Podlasie. W ostatnich latach koszty organizacji festiwalu znacznie wzrosły, lecz nadal udało się utrzymać festiwal na wysokim poziomie, z udziałem znanych zespołów i publicznością z całej Polski, a także Europy.

Festiwal Rock na Bagnie zdobył wiele nagród i wyróżnień łącznie z Podlaską Marką Roku i Certyfikatem Najlepszego Produktu Turystycznego Województwa Podlaskiego, przyznanym przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną.

Równolegle Fundacja realizowała pilotażowy projekt „Wzajemnie potrzebni” mających na celu pozyskanie i wyremontowanie pustostanów na terenie powiatu monieckiego. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zleciła fundacji Bona Fides ogłoszenie ogólnopolskiego konkursu i późniejszą koordynację realizacji projektu. Konkurs zakładał powołanie społecznych agencji najmu (SAN) i mogły w nim wziąć udział organizacje pozarządowe z całego kraju. Do konkursu stanęło 17 podmiotów, z których niezależna komisja wyłoniła pięciu realizatorów mających powołać SANy na terenie poszczególnych gmin. Z dumą i satysfakcją przyjęliśmy wyniki naboru, gdzie projekt naszej Fundacji został oceniony najwyżej. Mieliśmy najwyższy wskaźnik pozyskanych mieszkań, najciekawsze zajęcia aktywizujące oraz szereg interesujących pomysłów skierowanych do osób objętych wsparciem. Uzyskaliśmy dofinansowanie projektu w kwocie 3.604.110 zł przy zerowym wkładzie własnym.

W pisanie projektu byli zaangażowani pracownicy poszczególnych jednostek Starostwa Powiatowego w Mońkach oraz osoby z różnych dziedzin, co dawało gwarancję dobrych pomysłów i szerokie spektrum działań zgodnych z założeniami projektu. Te same osoby, które uczestniczyły w pisaniu projektu, zostały w późniejszym czasie zatrudnione w jego realizację. Jest to powszechna praktyka w realizacji wszystkich projektów. Dzięki doświadczeniu pracowników z zakresu rynku pracy, mieszkalnictwa i edukacji udało nam się uzyskać najwyższe wskaźniki wśród pięciu realizujących program pilotażowy podmiotów.

Główne osiągnięcia związane z realizacją projektu:
- W północno-wschodniej części Polski powstały 4 SANy w gminach: Goniądz, Mońki, Jaświły i Jasionówka, w skład których wchodzi 25 lokali mieszkalnych, w tym 15 z rynku prywatnego;
- Wyremontowano 21 lokali mieszkalnych;
- Lokale wyposażono w podstawowy sprzęt AGD i meble umożliwiające funkcjonowanie w lokalach;
- Ogólna liczba gospodarstw domowych objętych wsparciem – 32;
- Zorganizowano 10 umów stażowych, doposażono 5 stanowisk pracy;
- Przeszkolono 11 osób w celu podniesienia ich kwalifikacji lub rozwoju;
- Zatrudnionych zostało 12 uczestników. Dwie osoby zarejestrowały własną działalność gospodarczą;
- Udzielono lekcji języka polskiego dla 8 obywateli Ukrainy biorących udział w projekcie;
- Wsparciem objęto 7 ukraińskich dzieci w wieku szkolnym organizując dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i matematyki, troje w wieku przedszkolnym – zajęcia integracyjne. Utworzono grupę która mogła skorzystać z nauki pływania;
- Zorganizowano 3 spotkania integracyjne i podsumowujące dla uczestników i zatrudnionych ekspertów, w tym jedno powiązane z mikołajkami;
- Przeprowadzone ankiety końcowe wykazały, że obywatele Ukrainy przebywający na terenie Gminy Mońki, Jaświły, Jasionówka i Goniądz lepiej i pewniej rozmawiają w języku polskim, wiedzą jak poruszać się w sklepach i urzędach, a ich poczucie bezpieczeństwa wzrosło.

Realizacja tego pilotażowego projektu wymagała ogromnego wysiłku i zaangażowania wielu osób. Należy nadmienić, że projekty pilotażowe wymuszają na beneficjencie wypracowanie nowych i wcześniej nie praktykowanych rozwiązań, w tym wzorów dokumentów, umów itp. Rozwiązania wypracowane przez zespół osób zatrudnionych w realizację projektu były przekazywane podczas spotkań roboczych do pozostałych beneficjentow i jako najlepsze rozwiązania wykorzystywane jako wzór w pozostałych SANach powołanych w ramach tego ogólnopolskiego projektu.

Oprócz wsparcia społecznego projekt zakładał pozyskanie pustostanów i ich remont. Jak znaleźć w czerwcu ekipę remontową do przeprowadzenia w ciągu 3 miesięcy jednego remontu pustostanu? Jak przekonać właścicieli pustostanów, żeby oddali swoje mieszkanie na 5 lat na potrzeby SANu? A przecież projekt zakładał remont 21 lokali mieszkalnych! Liczyła się chęć udziału w projekcie. Właściciele mieszkań byli świadomi, iż otrzymają 100 tys. zł na remont, jednakże na 5 lat oddają swoje mieszkania dla SANu i to on dysponuje nieruchomością w ramach wynajmu. Jeżeli właściciel przed upływem okresu 5 lat zrezygnuje musi proporcjonalnie oddać kwotę otrzymanego wsparcia. Projekt zakładał możliwość wyłonienia wykonawców w różny sposób – organizacje pozarządowe są zwolnione z organizowania przetargu - jednak w oparciu o zapytania ofertowe, przestawione kosztorysy oraz rozliczenie po remoncie w ramach protokołu zdawczego. Istotne było też to, że wszystkich ograniczał czas zakończenia projektu i trzeba było wielu ekip budowlanych. Nie zwalniało to nikogo ze skrupulatnego rozliczenia inwestycji. Część właścicieli zaangażowało własne, dodatkowe środki mając świadomość, że przez 5 kolejnych lat to Fundacja dysponuje ich nieruchomością. Dzięki projektowi na rynek wynajmu zostało przywrócone 25 mieszkań, które stałyby puste, a w których aktualnie mogą zamieszkać mieszkańcy naszego powiatu. Wystarczy zauważyć jak duży jest problem ze znalezieniem mieszkania do wynajęcia aby zrozumieć, jak ważny był to projekt.

Ogromne podziękowania za pomoc w sprawnej realizacji tak dużego projektu w bardzo krótkim czasie (tylko siedem miesięcy) należą się włodarzom powiatu i poszczególnych gmin, którzy zaufali Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego jako wiarygodnemu partnerowi. Część umów początkowo miała formę ustną – dopuszczalną acz rzadko wykorzystywaną w polskim prawodawstwie - a ich finalizacja w formie pisemnej miała miejsce dopiero pod koniec realizacji projektu. Bardzo dziękujemy za zaufanie w powodzenie prowadzonych działań Fundacji.

Sprawozdanie z zakończonego projektu zostało przyjęte bez zastrzeżeń przez instytucję zarządzającą, żadne uchybienia nie zostały stwierdzone ani w trakcie cyklicznych sprawozdań, ani w momencie rozliczania projektu. Ponadto Fundacja zwróciła do IZ niewykorzystane środki w wysokości 244 tys. zł, które pojawiły się w ramach oszczędności w realizacji projektu, a mimo wszystko udało nam się zrealizować wyższe wskaźniki, niż te, które były zakładane w momencie pisania projektu.

Z dumą możemy podkreślić, że nareszcie Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego jest fundacją rozwoju, a nie tylko pomocy, która do tej pory była wiodącym działaniem naszej organizacji.

W połowie lutego 2024 r. ogłoszono kolejny konkurs na tworzenie i rozwój SANów. Do 5 kwietnia można składać wnioski o dofinansowanie i tym razem mogą to zrobić poszczególne gminy i już istniejące SANy. Fundacja będzie ubiegała się o kolejną dotację i możliwość pozyskania kolejnych lokali pod wynajem. Z dumą zauważyliśmy, że w regulaminie konkursu pojawiły się zapisy działań z zakresu rynku pracy, edukacji i integracji społecznej, które proponowaliśmy i realizowaliśmy podczas projektu pilotażowego.

Równolegle z dużymi projektami Fundacja realizowała też małe granty współfinansowane w ramach otwartego konkursu ofert gminy Mońki. Projekt „Fascynujące Podlasie” - zakładał zwiększenie dostępu pełnoletnich mieszkańców miasta i gminy Mońki do dóbr szeroko pojętej kultury oraz pokazania im uroków Podlasia. Zorganizowano cztery wjazdy kulturalno – krajoznawcze, w których łącznie wzięły udział 142 osoby. Projekt "Klub Rodzin Autystycznych" – realizowany cyklicznie od 2014 roku - zakłada wsparcie Klubu Rodzin Autystycznych działającego na terenie gminy Mońki, organizację spotkań z psychologiem/pedagogiem oraz zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych umożliwiających pracę z dziećmi autystycznymi w szkołach.

Obecnie Fundacja nie realizuje żadnego projektu, co nie znaczy, że nie prowadzi działalności. Cztery Społeczne Agencje Najmu i różnie zlokalizowane lokale mieszkalne wymagają zatrudnienia konkretnych osób do nadzoru nad wszystkimi lokalami, drobnymi remontami, wystawianiem faktur za wynajem. Trwają przygotowania do festiwalu Rock na Bagnie, gdzie podpisywane są umowy z zespołami, ochroną, zabezpieczeniem medycznym, cateringiem, gromadzona jest dokumentacja do uzyskania pozwolenia na zorganizowanie imprezy masowej.

Do 26 lutego 2024 r. trwa zbiórka publiczna "Pomagamy niepełnosprawnym" – na rzecz OREW w Mońkach, ŚDS "Gama" w Mońkach i DPS w Grajewie zapoczątkowana przez Batalionową Grupę Bojową "Delta". Dziękujemy osobom prywatnym i instytucjom, które zgodziły się ustawić puszki oraz wolontariuszom ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach i ZSOiZ w Mońkach za pomoc w organizowaniu kwesty na terenie placówek edukacyjnych.

W ramach pozyskanego 1,5% podatku finansujemy rehabilitację niepełnosprawnego Kajtusia. Wspieramy zakupami Klub Promień Mońki, Podlasiaczki, Klub Motocyklowy Biebrzańskie Niedźwiedzie, Klub Biebrza Goniądz, Klub Rodzin Autystycznych, ZSOiZ w Mońkach, Parafię MB Częstochowskiej. W 2023 roku udało nam się wydać książeczkę edukacyjną pani Elżbiety Smółko "O lisku Grubasku – bajka terapeutyczna". Jednocześnie informujemy, że z pozyskanych z 1,5% środków nie były finansowane wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Fundacji.

Bardzo dziękujemy za zaufanie, jakim Państwo obdarzacie Fundację na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego przekazując 1,5% podatku na cele związane z jej działalnością statutową. Wierzymy, że i w tym roku wspomogą Państwo naszą działalność.
Pomóż nam pomagać innym! KRS 0000225540
Anna Porębska – Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego


<<< wstecz