e-Monki.pl    
katalog firm powiatu monieckiego

Archiwalne artykuły o Mońkach:

Targowica w Mońkach za 1,5 mln zł.


Kolejna nowa inwestycja w Mońkach - targowica w Mońkach za 1,5 mln zł.

Z inicjatywy Radnych Rady Miejskiej oraz Burmistrza Moniek Zbigniewa Karwowskiego powstanie kolejna inwestycja w Mońkach. Projekt pod nazwą: "Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Kolejowej w Mońkach" znalazł się na liście operacji objętych dofinansowaniem z programu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" / poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury". Środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 22 lipca 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, została podpisana umowa przez Wicemarszałka Województwa Podlaskiego Stanisława Derehajło - reprezentującego Zarząd Województwa Podlaskiego i Burmistrza Moniek Zbigniewa Karwowskiego na dofinansowanie w/w projektu w kwocie 954 450,00 zł.

Celem głównym przebudowy miejsca targowego jest zbliżenie producentów i bezpośrednich klientów zainteresowanych podlaskim produktem lokalnym. W Mońkach są to zarówno rolnicy sprzedający owoce, warzywa, sadzonki, m.in. kwiatów i drzew owocowych, ale też np. niewielkie serowarnie. Dzięki kilkuletnim pracom koncepcyjnym Gmina była przygotowana do aplikowania o kolejne dofinansowanie ważnej, służącej społeczeństwu inwestycji. Już w 2016 roku inicjatywa przebudowy targowiska została wpisana do Planu Rozwoju Lokalnego pod pozycją III – Infrastruktura gospodarcza, pkt. 2 – Modernizacja Targowiska Miejskiego, który został przyjęty przez Radę Miejską poprzedniej kadencji.
Koszt całej inwestycji wyniesie 1,5 mln zł. Około 600 tys. zł należało zabezpieczyć w budżecie gminy, co nie jest łatwe przy tak wielu zadaniach własnych. Ponadto przeprowadzenie wszelkich prac związanych z projektowaniem i złożeniem właściwego wniosku do Marszałka Województwa Podlaskiego wymagało wiele pracy i profesjonalizmu. Dziękuję tym wszystkim, którzy wnieśli faktyczny wkład pracy w to, aby tak ważna inwestycja miała możliwość realizacji.

Burmistrz Moniek – Zbigniew Karwowski

Film "dofinansowanie targowiska w Mońkach"
Fotograficzne relacje z największych monieckich imprez

Startuj z nami   |   Napisz do nas   |   Dodaj bezpłatne ogłoszenie   |   Bezpłatny katalog firm   |   Zareklamuj się u nas

logo
2003-2022 © Copyright by e-Monkipl
Wykorzystanie zdjęć publikowanych w portalu www.e-Monkipl wymaga zgody redakcji portalu!