e-Monki.pl    
katalog firm powiatu monieckiego

Archiwalne artykuły o Mońkach:

Cała prawda o monieckim szpitalu


W okresie od lipca do września 2019 r. w monieckim szpitalu premia ogółem wynosiła od 2 do 4 tys. złotych, natomiast nagrody od 14 do 26 tys. złotych miesięcznie.
I na tym można byłoby zakończyć bo już widzimy skąd jest zadłużenie na koniec września 2019 roku blisko 18 milionów złotych, ale po kolei.

W dniu 7 stycznia 2020 r. złożyłem wniosek drogą elektroniczną o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. Kserokopię audytu SP ZOZ w Mońkach wykonanego przez firmę zewnętrzną – stan 31.12.2019 r.

W dniu 21 stycznia 2020 r. otrzymałem odpowiedź od Pana Starosty, że odpowiedź na mój wniosek nie może zostać udzielona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Powodem opóźnienia udostępnienia informacji jest konieczność ustalenia charakteru faktycznego i prawnego informacji zawartych w tym dokumencie. Na początku marca br. otrzymałem decyzję od Zarządu Powiatu w Mońkach o odmowie udostępnienia informacji publicznej audytu SP ZOZ w Mońkach w części obejmującej:
1. Tajemnicę przedsiębiorstwa: Spółki ZUK Know How sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie.
2. Informacje dotyczące prywatności (dóbr osobistych) osób fizycznych – pracowników SP ZOZ w Mońkach.
Audyt zawiera 226 stron – otrzymałem okrojony do 119 stron.

Na decyzję Zarządu Powiatu Monieckiego złożyłem odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, które decyzją z dnia 14 kwietnia 2020 r. uchyliło w całości decyzję zarządu. Kolegium potwierdziło moją argumentację w całości.

W dniu 1 czerwca 2020 r. otrzymałem audyt – 226 stron.
"Perełki" audytu SP ZOZ w Mońkach.

1. Regulamin Pracy.
Audytorzy nie otrzymali regulaminu ze szpitala w Mońkach do szczegółowej analizy. Z informacji uzyskanych od pracowników szpitala wynika, że pochodzi on z roku 2002 – jest stary i nieaktualny.
Czas pracy rozlicza się w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.
W służbie zdrowia stosuje się trzy miesięczny, ponieważ jest elastyczne planowanie pracy.
W naszym szpitalu czas zatrzymał się na roku 2002.

Brak jasnych zasad przyznawania premii i nagród. W okresie od lipca do września 2019 r. w monieckim szpitalu premia ogółem wynosiła od 2 do 4 tys. złotych, natomiast nagrody od 14 do 26 tys. złotych miesięcznie. Dodatkowo w uzasadnionych sytuacjach pracownikowi może być przyznany także okresowy dodatek pieniężny. W okresie od lipca do września 2019 r. dodatek był wypłacany miesięcznie w kwocie od 30 do 40 tys. złotych.

Dodatek funkcyjny – miesięcznie na ten cel wypłacano około 40 tys. zł.; co daje rocznie kwotę blisko pół miliona złotych.

26 % pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w szpitalu posiada wynagrodzenie brutto wyższe niż 5 tys. zł., a dla 7 osób płaca brutto na pełen etat wynosi powyżej 10 tys. zł. – średnio 11,2 tys. zł.

Koszty obsługi transportu realizowanego we własnym zakresie kształtują się na wysokim poziomie w stosunku do skali prowadzonej działalności. Szczególną uwagę zwracają koszty osobowe. Bardzo wysoki koszt utrzymania personelu transportowego w stosunku do stopnia wykorzystania pojazdów np. rok 2018 około 350 tys. zł.

Brak ustalonych limitów dotyczących zużycia materiałów medycznych i leków na poszczególne komórki.

2. Struktura SP ZOZ w Mońkach:
Regulamin organizacyjny całkowicie pomija definicję pionu Z-cy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa.

Jak powstało to stanowisko?

Samodzielne stanowiska pielęgniarek – nadzorują i koordynują pracę osób im nie podległych, które mają swoich kierowników.

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych – podlegają mu wszyscy pracownicy działalności podstawowej, czyli pielęgniarki też. Stoi to w sprzeczności z zapisami regulaminu stwierdzającymi, że pielęgniarki podlegają Z-cy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa.
Krótko mówiąc zarządza komórkami bez personelu.

Z-cy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa – podlega mu średni i niższy personel medyczny, odpowiada jedynie za gospodarkę kadrową i poziom opieki pielęgniarskiej co należy do zadań Z-ca Dyrektora ds. Medycznych; zobowiązany jest znać stan i poziom zatrudnienia, ustalić grafiki i kontrolować dyscyplinę, regulować kwestię urlopów, kontrolować personel, przestrzegać bhp, badania lekarskie personelu, warunki socjalne – czyli wykonuje funkcje mistrza – brygadzisty.

W trakcie rozmów z kierownikami komórek audytorzy stwierdzili, że ich wiedza na temat efektów podległej im działalności czy kosztów funkcjonowania jest nikła.

3. Księgowość.
Ewidencja danych systemu księgowego oraz ewidencja analityczna kosztów odbywa się na przestarzałych narzędziach informatycznych – podwójna księgowość. Szpital posiada zakupiony nowy program lecz nie w pełni uruchomiony – pełne zastosowanie pozwoliło by uprościć wiele czynności z prowadzenia rachunkowości zarządczej.
Ciekawe ile za niego zapłacono?

4. Regionalne Centrum Leczenia Bólu.
Koszt budowy 16, 1 miliona złotych.
SP ZOZ w Mońkach prężnie rozwija działalność w zakresie leczenia bólu, jednak niezrozumiałym jest brak szczegółowej ewidencji liczby oraz czasu zabiegów tego rodzaju pomimo jego dominującego znaczenia w działalności bloku operacyjnego.
Panie Starosto czy tym tematem nie powinny zająć się odpowiednie służby? Należy też podkreślić, że na tym oddziale wykazano znaczne zużycie materiałów medycznych i leków.

5. Zadłużenie.
Wartość zadłużenia szpitala na przestrzeni badanego okresu /2016 – wrzesień 2019/ wzrosła. Wartość zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych wzrosła z 9,5 miliona złotych do 17,7 miliona złotych. W tym wartość zadłużenia przeterminowanego wzrosła z 4,5 miliona złotych do 5,6 miliona złotych. Jakie jest zadłużenie na dzień dzisiejszy?

W 2017 roku dyrekcja dokonała rolowania zadłużenia przeterminowanego kredytem długoterminowym. Do kolejnego procesu rolowania zadłużenia doszło w okresie styczeń – wrzesień 2019 r. kredytem obrotowym. W 2018 roku szpital zapłacił za obsługę zadłużenia przeterminowanego blisko 0,5 miliona zł.

Daje dużo do myślenia kto udzielił kredytu obrotowego tj. BFF Polska, a następnie pożyczkę inwestycyjną udzielona przez MEDFinance – spółka powołana przez BFF Polska.

Zastanawiające jest to, że 17 radnych Rady Powiatu Monieckiego otrzymało już w miesiącu styczniu 2020 r. cały audyt (226 stron) i nikt tego tematu nie poruszył.
Nie czytaliście..., a 226 stron – "dużo" – rozumiem...
Panie i Panowie Radni po co wy jesteście dla diety?
Panie Starosto proszę mi wskazać w audycie informacje dotyczące prywatności (dóbr osobistych) osób fizycznych pracowników SP ZOZ w Mońkach bo był to powód aby utajnić audyt przed mieszkańcami powiatu monieckiego?

W końcu wyszła prawda jakie nagrody były udzielane w naszym szpitalu.
Osoby, które doprowadziły do katastrofalnej sytuacji nasz szpital, czy czują się z tym dobrze? Potraficie spojrzeć w oczy pracownikom najniższego szczebla, którzy ledwo wiążą koniec z końcem każdego miesiąca - "ale wybrańcom żyje się nieźle – ja wiem te nagrody wam się należały.
W dniu 22 listopada 2019 r. Rada Powiatu w Mońkach podjęła uchwałę w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 SP ZOZ w Mońkach na kwotę blisko 2 miliony złotych /16 radnych za, jeden nieobecny/.

Zastanawiające jest jedno czy Starosta i radni wiedzieli o poczynaniach Dyrekcji szpitala? Kwoty nagród są porażające. Jeżeli nie wiedzieli tzn. byli cały czas przez Dyrektora Pokoleńczuka wprowadzani w błąd bo trudno sobie wyobrazić, że wybrańcy szpitala "się bawią za publiczne pieniądze", a radni im dostarczają kolejne transze gotówki. Jeżeli wszystko było za aprobatą Starosty i Zarządu to drodzy Państwo miejcie odrobinę godności i złóżcie dymisję i mandaty.
Na audyt wydano blisko 68 tys. złotych, a ja pisałem o tym od kilku lat. Oczywiście było to wśród mieszkańców przekazywane jako informacje nieprawdziwe bo przecież najważniejsze jest wygrać wybory.

Cezary Grygo
Facebook – masz prawo wiedziećFotograficzne relacje z największych monieckich imprez

Startuj z nami   |   Napisz do nas   |   Dodaj bezpłatne ogłoszenie   |   Bezpłatny katalog firm   |   Zareklamuj się u nas

logo
2003-2022 © Copyright by e-Monki.pl
Wykorzystanie zdjęć publikowanych w portalu www.e-Monki.pl wymaga zgody redakcji portalu!