e-Monki.pl    
katalog firm powiatu monieckiego

Archiwalne artykuły o Mońkach:

Zbliża się jubileusz


Parafia Matki Bożej Częstochowskiej i Św. Kazimierza zachęca do podarowania na kościół 1 procent podatku na organizację obchodów 100-lecia jej istnienia.

W ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy numer KRS 0000225540 i w miejscu „Cel szczegółowy 1%” należy wpisać: „100-lecie parafii M.B. Częstochowskiej i Św. Kazimierza w Mońkach” w zeznaniach podatkowych PIT-36, PIT-37 lub PIT-28.

Historia parafii

Początek starań o zbudowanie kościoła w Mońkach i utworzenie parafii datuje się na rok 1919. W następnym roku ks. Mieczysław Małynicz-Malicki otrzymał już oficjalnie misję opieki nad powstającą parafią. Wiosną 1920 roku zaczęto odprawiać Msze św. w małej kapliczce postawionej na placu przeznaczonym pod przyszły kościół, a od jesieni już w większej kaplicy zbudowanej w międzyczasie w tym samym miejscu. Parafia w Mońkach pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej i św. Kazimierza według „Spisu kościołów i duchowieństwa Archidiecezji w Białymstoku” zaczęła funkcjonować począwszy od roku 1920.

9 lipca 1920 roku na polecenie biskupa wileńskiego Jerzego Matulewicza dokonano zakreślenia terytorialnych granic tworzącej się parafii. Do parafii monieckiej włączono 10 wiosek z parafii goniądzkiej. Były to następujące miejscowości: Mońki, Hornostaje, Krzeczkowo, Zblutowo, Łupichy, Ginie, Świerzbienie, Dzieżki, Oliszki, Potoczyzna. Z parafii trzciańskiej przyłączono 9 wsi: Przytulanka, Konopczyn, Rusaki, Dziękonie, Moniuszeczki, Kuczyn, Magnusze, Kołodzież, Znoski. Granice parafii Mońki po dziś dzień nie uległy większym zmianom. 22 lipca 1920 roku dziekan białostocki z mandatu Ekscelencji Arcybiskupa wileńskiego mianował ks. M. Małynicza-Malickiego proboszczem parafii Mońki. Po pewnym czasie do parafii dotarł dokument erekcyjny z Kurii Metropolitalnej w Wilnie.

W 1920 roku ks. Małynicz–Malicki nawiązał kontakt z profesorem Politechniki Warszawskiej Stefanem Schillerem. Zamówił u niego projekt świątyni i w 1921 roku rozpoczęto prace przy budowie kościoła według tego planu. Do budowy użyto cegieł z rosyjskich koszar wojskowych w Hornostajach, które parafia kupiła od Ministerstwa Spraw Wojskowych.

27 sierpnia 1923 roku na proboszcza parafii monieckiej mianowano ks. Michała Żołudziewicza. W tym samym roku poświęcono kamień węgielny. W czasie swojej krótkiej pracy w Mońkach ks. Żołudziewicz nadzorował rozpoczęte dzieło budowy kościoła. W parafii monieckiej pracował jednak zaledwie półtora roku. W czasie jego pobytu wzniesiono ściany kościoła. 15 lutego 1925 roku parafię przekazano jego następcy, ks. Cyprianowi Łozowskiemu, który dokończył budowę świątyni. Abp Romuald Jałbrzykowski konsekrował ją 13 czerwca 1931r. Dalej jednak trwały prace wykończeniowe.

W 1935 roku do Moniek przybył ks. Józef Dowgiłło, który zajął się pracą duszpasterską w parafii monieckiej. Chociaż w swojej nowej parafii zastał już pobudowany kościół, to w dalszym ciągu dbał o jego upiększanie. Jego posługa zbiegła się z trudnym czasem wojennym, a następnie powojennym. Najcięższe chwile przeżywał w okresie przechodzenia frontu.

11 lipca 1944 roku, ustępujący z tych terenów Niemcy zburzyli całkowicie świątynię. Po wojnie ks. Józef Dowgiłło rozpoczął starania o odbudowę kościoła i zorganizowania na nowo życia religijnego w parafii. Wraz z wiernymi powiększył istniejącą kaplicę św. Kazimierza, która pełniła wówczas funkcję kościoła parafialnego. W 1947 roku przystąpiono do odbudowy kościoła na istniejących fundamentach według przedwojennego projektu. W 1948 roku władze państwowe wydały jednak nakaz wstrzymania prac.

W 1958 roku proboszczem parafii monieckiej został ks. Stanisław Budnik, który wznowił prace budowlane przy kościele. Wniósł on bardzo duży wkład w odbudowę oraz wykończenie kościoła. Prace przy wznoszeniu świątyni za czasów jego posługi duszpasterskiej posuwały się w szybkim tempie. 9 października 1960 roku kościół został poświęcony i oddany do użytku. Dnia 12 czerwca 1966 roku Ksiądz Bp Władysław Suszyński konsekrował odbudowaną świątynię. W kolejnych latach ks. proboszcz Stanisław Budnik starał się o wykończenie i wyposażenie kościoła.

Pod koniec 1974 roku kolejnym proboszczem w Mońkach został ks. Kazimierz Wilczewski. Podobnie jak jego poprzednicy prowadził pracę duszpasterską oraz starał się o upiększanie świątyni. W czasie jego posługi została wykonana piękna polichromia na ścianach świątyni. W parafii monieckiej pracował do roku 1995. Z okazji obchodów 500-lecia śmierci św. Kazimierza, Ks. Kard. Józef Glemp, prymas Polski, w 1984 roku poświęcił kaplicę św. Kazimierza i ośrodek duszpasterski, urządzone w dawnej kaplicy przez ks. Kazimierza Wilczewskiego.

Z dniem 23 maja 1997 r. nastąpił podział parafii. Dekretem Abp Stanisława Szymeckiego wydzielono nową parafię p.w. św. Alberta Chmielowskiego w Mońkach przy ul. Wojska Polskiego.

Od 1995 roku obowiązki proboszcza parafii p.w. MB Częstochowskiej i Św. Kazimierza w Mońkach przejął ks. Tadeusz Horosz. Pełnił swoje obowiązki do roku 2014.

Kolejnym proboszczem został ks. Andrzej Ziółkowski, który swoją posługę pełnił przez 3 lata, do roku 2017.

Od tego roku obowiązki proboszcza przejął ks. Wojciech Wojtach, który swoją posługę pełni do dnia dzisiejszego.

Fotograficzne relacje z największych monieckich imprez

Startuj z nami   |   Napisz do nas   |   Dodaj bezpłatne ogłoszenie   |   Bezpłatny katalog firm   |   Zareklamuj się u nas

logo
2003-2020 © Copyright by e-Monki.pl
Wykorzystanie zdjęć publikowanych w portalu www.e-Monki.pl wymaga zgody redakcji portalu!