Preloader Image
<<< wstecz

Życie nad Biebrzą


Spotkanie z przewodnikiem po Biebrzańskim Parku Narodowym

20 listopada 2019 roku w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach odbyło się spotkanie pod nazwą "Jak drzewiej nad Biebrzą bywało". Gościem spotkania był Tadeusz Daniłko - przewodnik po Biebrzańskim Parku Narodowym, który bardzo ciekawie opowiadał o życiu ludzi nad Biebrzą. Swoją wypowiedź ilustrował zdjęciami przedstawiającymi nadbiebrzańską przyrodę, dawne przedmioty, zajęcia rolników oraz zabawy dzieci. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy VI c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach.

Dziękujemy Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego za sfinansowanie tego spotkania.

Barbara Kuprel

<<< wstecz