e-Monki.pl    
katalog firm powiatu monieckiego

Archiwalne artykuły o Mońkach:

Sesja Rady Miejskiej


21 listopada odbyła się I sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Mońkach, wybrano na pięcioletnią kadencję, nowych Przewodniczących Wiceprzewodniczących i członków komisji.

Burmistrzem Moniek w wyborach powszechnych został ponownie wybrany Zbigniew Karwowski, który pełni tę funkcję już dwanaście lat. Zastępcą Burmistrza Moniek nadal pozostaje Andrzej Zdanowicz, zaś od kilku miesięcy Sekretarzem Gminy jest Joanna Kulikowska.

Przewodniczącą Rady Miejskiej w Mońkach została wybrana Barbara Iwona Iwanicka. Zastępować ją będą Halina Skibicka i Alojzy Jankowski.

Skład Komisji Rewizyjnej: Edward Tekień – Przewodniczący, Paweł Dąbrowski, Marek Iwanicki, Barbara Sajkowska, Władysław Marek Moniuszko.
Komisja kontroluje działalność Burmistrza i nadzorowane przez niego jednostki a wyniki kontroli przedstawia Radzie Miejskiej, opiniuje wykonanie budżetu oraz występuje z wnioskiem o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Burmistrzowi, wykonuje inne zadania zlecone przez Radę.

Skład Komisji do spraw Planowania: Barbara Sajkowska –Przewodnicząca, Barbara Iwona Iwanicka, Halina Skibicka, Tomasz Kuczyński, Paweł Szypcio.
Komisja działa w zakresie spraw: zagospodarowania przestrzennego, planowania finansowego, budżetu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz wykonuje inne zadania zlecone przez Radę.

Skład Komisji do spraw Rodziny: Paweł Dąbrowski – Przewodniczący, Marianna Wojtkielewicz, Barbara Iwona Iwanicka, Halina Skibicka, Tomasz Kuczyński.
Komisja działa w zakresie spraw: rozwoju kultury, szkolnictwa i wychowania dzieci i młodzieży, upowszechniania oświaty, czytelnictwa i bibliotek, opieki społecznej, prowadzenia polityki prorodzinnej oraz wykonuje inne zadania zlecone przez Radę.

Skład Komisji do spraw Rolnictwa: Krzysztof Sienkiewicz – Przewodniczący, Alojzy Jankowski, W Ładysław Marek Iwanicki, Marek Kamiński.
Komisja działa w zakresie spraw: intensyfikacji produkcji rolnej, rozwoju i unowocześniania gospodarstwa rolnych, melioracji i budownictwa rolniczego, handlu i gastronomii, skupu usług dla ludności, drobnej wytwórczości, rzemiosła, ochrony gospodarki mieszkaniowej, nadzoru nad realizacją zadań prowadzonych w ramach robót publicznych i interwencyjnych oraz wykonuje inne zadania zlecone przez Radę.

Skład Komisji do spraw Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Sportu: Agata Bogdańska – Przewodnicząca, Marek Kamiński, Paweł Szypcio, Alojzy Jankowski.
Komisja działa w zakresie spraw: bezpieczeństwa publicznego, ochrony mienia społecznego, ochrony ppoż., ochrony zdrowia, warunków sanitarnych, urządzeń socjalnych, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz wykonuje inne zadania zlecone przez Radę.

Skład Skarg, Wniosków i Petycji: Marek Iwanicki - Przewodniczący, Edward Tekień, Krzysztof Sienkiewicz, Agata Bogdańska, Marianna Wojtkielewicz.
Przedmiot działania komisji określa ustawa o samorządzie gminnym i Statut Gminy Mońki.


Fotograficzne relacje z największych monieckich imprez

Startuj z nami   |   Napisz do nas   |   Dodaj bezpłatne ogłoszenie   |   Bezpłatny katalog firm   |   Zareklamuj się u nas

logo
2003-2019 © Copyright by e-Monki.pl
Wykorzystanie zdjęć publikowanych w portalu www.e-Monki.pl wymaga zgody redakcji portalu!