e-Monki.pl    
katalog firm powiatu monieckiego

Archiwalne artykuły o Mońkach:

Mała Rewitalizacja


Mała Rewitalizacja – nowe oblicze ul. Dworcowej i placu przy Al. Niepodległości!

Wieści Monieckie: Panie Burmistrzu, słyszymy wiele „pomówień” na temat placu po dworcu PKS i terenu przyległego do dworca PKP, czyli ul. Dworcowej. Czy istnieją plany zagospodarowania tych terenów?
Burmistrz Zbigniew Karwowski: Tak zwane „pomówienia” pozostawiam bez komentarza. Dla mnie najważniejsze jest to co się robi i w jaki sposób pozyskuje się środki unijne (pozabudżetowe) na rewitalizację takich terenów. Najłatwiej „krytykować”, trudniej o niezbędne pieniądze na tego typu zadania. Wiadome jest, że budżet każdej gminy, tak jak i naszej, nie jest z „gumy”. Trzeba włożyć wiele pracy, począwszy od pomysłu do złożenia pełnego wniosku o dofinansowanie z programów unijnych.

WM: Jedno krótkie pytanie. Czy Gmina Mońki była właścicielem placu PKS-u?
ZK: Nie, nie była. Właścicielem tego terenu zawsze był PKS w Białymstoku (teraz PKS NOVA S.A.).

WM: Wróćmy do tematu ul. Dworcowej, czyli terenu przyległego do dworca PKP i nowoczesnego Centrum Handlowego.
ZK: Gmina Mońki przystąpiła do opracowania gminnego programu rewitalizacji zgodnie z Ustawą o Rewitalizacji z 2015 r. Opracowany został dokument diagnozy gminnego programu rewitalizacji Gminy Mońki. Obejmuje on rejon: ul. Dworcowej (w tym budynek dworca PKP) do ul. Strażackiej, Aleję Niepodległości i Aleję Wojska Polskiego, park przy amfiteatrze, ulice Tysiąclecia, Wyzwolenia, Słoneczną oraz budynek MOK.

WM: Co z tych zadań będzie realizowane w najbliższym czasie?
ZK: Obecnie będziemy realizowali zadania związane z tzw. „Małą rewitalizacją”. Lokalizacja projektu obejmie ul. Dworcową i centrum naszego miasta przy Al. Niepodległości. W ramach tego projektu zagospodarowana zostanie przestrzeń w pobliżu byłego dworca PKS i dworca PKP, poprzez odnowienie skwerów polegające na wycince starej a w to miejsce dokonanie nasadzeń nowej roślinności, przebudowie schodów wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, budowie ścieżek, chodników, montaż oświetlenia i monitoringu. Zaplanowano utworzenie przystanku autobusowego w pasie jezdni oraz postawienie dwóch wiat przystankowych i zegara dworcowego. Dzięki temu nasi mieszkańcy jak i przyjezdni będą mogli czekać na kolejny środek transportu w niezwykle reprezentatywnym i przyjaznym otoczeniu. Nowe oświetlenie i monitoring zwiększy poczucie bezpieczeństwa przebywającym w tym miejscu.

WM: To ul. Dworcowa a co zmieni się na Al. Niepodległości?
ZK: Lokalizacja inwestycji w centrum miasta nada nowe walory funkcjonalne przestrzeni na tym obszarze. Nowo powstała siłownia, stanie się również atrakcyjną formą integracji mieszkańców oraz promocją zdrowego stylu życia. W ramach projektu planowane jest zainstalowanie 20 urządzeń - 9 przeznaczonych do ćwiczeń siłowych oraz 11 instalacji przeznaczonych dla dzieci. Teren placu zabaw zostanie ogrodzony. Stworzenie miejsca będącego centrum aktywności fizycznej połączonego z miejscem zabaw dla dzieci i wypoczynku oraz integracji dla mieszkańców w znaczący sposób przyczyni się do wzrostu atrakcyjności całego terenu wokół inwestycji. Powstanie w mieście pięknego, otwartego kompleksu sportowo-wypoczynkowego, zachęci więcej osób do spędzania wolnego czasu na skwerach w centrum miasta oraz pozytywnie wpłynie na integrację lokalnej społeczności.

WM: Z jakiś środków pieniężnych będzie sfinansowane to przedsięwzięcie?
ZK: Tak jak wspomniałem na wstępie wywiadu, realizacja takiego zadania nie byłaby możliwa z budżetu gminy. Początek pracy nad założeniami tego pomysłu miał już miejsce w 2015 roku, kiedy to uczestniczyłem w budowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju naszej Lokalnej Grupy Działania „Fundusz Biebrzański” do którego należymy już od kilkunastu lat. Mam wielką satysfakcję z tej pracy, bo dzięki temu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego otrzymaliśmy środki pieniężne pozwalające na zagospodarowanie terenu przy ul. Dworcowej i Al. Niepodległości. Całkowita wartość projektu wynosi 953 357,99zł brutto, z czego uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 795 000 zł.

WM: A kiedy realizacja?
ZK: Jeszcze w tym roku.

WM: Rozumiem, że tereny przyległe do dworca PKP są już własnością miasta?
ZK: Tak, oczywiście. Pozyskaliśmy je nieodpłatnie od PKP.

WM: Dziękujemy za rozmowę.

źródło: Wieści Monieckie
Fotograficzne relacje z największych monieckich imprez

Startuj z nami   |   Napisz do nas   |   Dodaj bezpłatne ogłoszenie   |   Bezpłatny katalog firm   |   Zareklamuj się u nas

logo
2003-2019 © Copyright by e-Monki.pl
Wykorzystanie zdjęć publikowanych w portalu www.e-Monki.pl wymaga zgody redakcji portalu!