e-Monki.pl    
katalog firm powiatu monieckiego

Archiwalne artykuły o Mońkach:

Modernizacja oświetlenia ulicznego


Modernizacja oświetlenia ulicznego i stacja pomiaru "smogu" w Mońkach

W dniu 24 maja 2018 r. Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski podpisał umowę z Zarządem Województwa Podlaskiego na dofinansowanie kolejnego już projektu ze środków unijnych pn. "Programowa modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mońki (w części miejskiej)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014- 2020.

Dofinansowanie projektu wynosi 75% planowanych wydatków kwalifikowalnych w kwocie 857 390,55 PLN. Udział własny beneficjenta to suma 285 796,89 PLN. W ramach podpisanego projektu zostanie dokonana modernizacja 1 032 punktów oświetlenia ulicznego. Wartość wskaźnika osiągniętego po realizacji zadania, polega na różnicy mocy obecnie zainstalowanej, która wynosi 106, 26 kW a mocą po modernizacji – 31,78 kW.

Zakłada się, iż zapotrzebowanie na "prąd" oświetlający ulice naszego miasta będzie mniejsze o około 70%. Dodatkowym zadaniem w tym samym projekcie będzie monitorowanie czystości powietrza polegające na wybudowaniu stacji pomiaru zawartości w powietrzu dwutlenku węgla, dwutlenku azotu oraz pyłów zawieszonych, inaczej „smogu”.

Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski planuje również złożenie wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie podobnego działania na terenie wiejskim gminy Mońki. Oczywiście dałoby to oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, ale również pozwoliłoby na rozważenie możliwości oświetlania ulic wiejskich na takich samych zasadach jak w mieście.
UM. umowaFotograficzne relacje z największych monieckich imprez

Startuj z nami   |   Napisz do nas   |   Dodaj bezpłatne ogłoszenie   |   Bezpłatny katalog firm   |   Zareklamuj się u nas

logo
2003-2019 © Copyright by e-Monki.pl
Wykorzystanie zdjęć publikowanych w portalu www.e-Monki.pl wymaga zgody redakcji portalu!