Preloader Image
e-Monki
<<< wstecz

Sieć gazowa w Mońkach


8 lutego w Monieckim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie mieszkańców z przedstawicielem Polskiej Spółki Gazownictwa, która w tym roku rozpocznie budowę sieci w Mońkach.

Jak poinformował wszystkich zainteresowanych Kierownik Sekcji Rozwoju Kamil Rutkowski, już w tym roku mogą rozpocząć się prace przy ulicach: Mickiewicza, Strażackiej, Szkolnej, Kościelnej, Kilińskiego i Leśnej. Dalsza rozbudowa sieci gazowej odbywać się będzie już w oparciu o ilość chętnych osób, tj. złożonych wniosków o przyłączenie do sieci gazowej. Ilość wniosków jest znacząca pod względem dalszej rozbudowy (im więcej chętnych, tym większy zakres sieci możliwy jest do rozbudowy).

Polska Spółka Gazownictwa zasilać będzie nasze miasto w oparciu o technologię regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (LNG), o wysokiej czystości i najprawdopodobniej z gazoportu w Świnoujciu. W perspektywie czasu zasilane miasto w gaz ziemny planowane jest w sposób liniowy z projektowanego gazociągu Polska – Litwa.

Przyłącza budowane będą do linii granicy działki – linii ogrodzenia. Szafka gazowa wraz z urządzeniami montowana jest przez PSG w ramach poniesionej opłaty przyłączeniowej. Opłata przyłączeniowa na dzień dzisiejszy wynosi 1932 zł netto + VAT (dot. przyłączy do 15 m i odbiorców, u których moc przyłączanych urządzeń nie przekracza 10m3/h – czyli moc urządzeń nie jest większa niż 100kW) koszt budowy sieci jest ponoszony przez Przedsiębiorstwo Gazownicze (domy mieszkalne).

W przypadku odbiorców, u których moc przyłączanych urządzeń jest większa niż 10m3/h – czyli moc urządzeń jest większa od 100kW – opłata przyłączeniowa jest uzależniona od zadeklarowanej mocy. Do dodatkowych kosztów klienta – mieszkańca należy uwzględnić koszt budowy instalacji doziemnej (odcinek od szafki gazowej do budynku), koszt budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku oraz zakup pieca gazowego.

<<< wstecz