Preloader Image
<<< wstecz

Witaj szkoło


1 września rozpoczął się kolejny rok szkolny. Będzie to rok wytężonej pracy zarówno uczniom, jak i nauczycielom , tym bardziej, iż wchodzimy w okres przemiany szkoły zgodnie z nowymi założeniami kolejnej już reformy polskiego szkolnictwa.

Po uroczystych akademiach inaugurujących nowy rok szkolny w monieckich szkołach na hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 odbyło się spotkanie nauczycieli ze szkół z terenu gminy Mońki z Burmistrzem Moniek Zbigniewem Karwowskim.

Na spotkaniu obecni byli również Inspektor Oświaty Mieczysław Klimowicz oraz dyrektorzy szkół. Spotkanie otworzył Dyrektor SP nr 2 Dariusz Jaworowski. Na wstępie Burmistrz Moniek wręczył powołania na stanowisko dyrektora szkoły- Panu Dariuszowi Jaworowskiemu - na stanowisko dyrektora SP nr 2 w Mońkach oraz Pani Alicji Halickiej Pochodowicz - na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Mońkach oraz akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Joannie Wasilewskiej – nauczycielowi Gimnazjum w Mońkach.

Spotkanie dotyczyło w głównej mierze stanu monieckiej oświaty oraz konsekwencji, jakie niesie reforma szkolnictwa dla naszych szkół na przestrzeni kilku najbliższych lat. Już w tym roku szkolnym w monieckich podstawówkach naukę rozpocznie tylko po jednej klasie pierwszej.

<<< wstecz