Preloader Image
<<< wstecz

Święto Wojska Polskiego


Przy ulewnym deszczu obchodzono święto państwowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz liturgiczne święto Wniebowzięcia Matki Bożej, popularnie nazywane Matki Boskiej Zielnej.

Obchody święta rozpoczęły się mszą świętą w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej. Następnie poczty sztandarowe i delegacje przy akompaniamencie Orkiestry Dętej w Mońkach przemaszerowały pod monieckie pomniki upamiętniającymi walkę o wolność i niepodległość, pod którymi składano wiązanki kwiatów.

O ważności święta opowiedział Wicewojewoda Podlaski Jan Zabielski, zaś list od Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Jarosława Zielińskiego odczytał Dariusz Gwiazda Dyrektor Monieckiego Ośrodka Kultury.

Jak co roku usłyszeliśmy pieśni patriotyczne w wykonaniu zespołu Pogodna Jesień i Wrzosy.
Szanowni Państwo,
Obchodząc 15 sierpnia Święto Wojska Polskiego przywołujemy do zbiorowej pamięci Bitwę Warszawską z 1920 roku, która jest określana mianem Cudu nad Wisłą. 96 lat temu na przedpolach Warszawy stanęła Armia Czerwona, której celem był podbój Polski i całej zachodniej Europy. Polska przyjęła na siebie, nie pierwszy już raz w historii, rolę i ciężar przedmurza Europy i chrześcijaństwa.
Cud nad Wisłą to wynik wielkiego patriotycznego zrywu Polaków, który zatrzymał inwazję rosyjskiego imperializmu i bolszewickiej ideologii na cywilizację Zachodu. Najpotężniejsza wówczas armia świata została pokonana przez jeszcze słabą Polskę, głęboko poranioną po 123 latach zaborów i niewoli. Ten rzeczywisty cud, jeśli zważyć proporcję sił, był możliwy dzięki sile polskiego narodowego ducha, umiłowaniu wolności, żarliwemu patriotyzmowi, bohaterstwu żołnierzy i mądrości przywódców, a w szczególności Marszałka Józefa Piłsudskiego i generała Tadeusza Rozwadowskiego. Historycy słusznie zaliczają Bitwę Warszawską do osiemnastu najważniejszych bitew decydujących o dziejach świata.
Święto Wojska Polskiego przypomina nam, że w naszych dziejach Naród Polski odnosił wspaniałe zwycięstwa, które kształtowały nie tylko jego własny los, ale wyznaczały także bieg zdarzeń w Europie. Trzeba nawiązywać do chlubnych kart naszej historii, która pozwala nam lepiej zrozumieć współczesność. Powinna być ona dla nas źródłem siły i powodem do dumy. W ciągu 1050-letniej historii od Chrztu Polski nasi przodkowie, dzięki swojej niezłomności, miłości Ojczyzny i wierze zrobili wszystko, byśmy teraz mogli żyć we własnym państwie. Musimy czerpać naukę z przeszłości.
Dzisiaj również musimy dbać o potencjał obronny polskiej armii i umacniać sojusze zwiększające nasze bezpieczeństwo. Wobec odradzającego się coraz wyraźniej imperializmu rosyjskiego rozbudowa polskiej armii, zwiększona obecność w Polsce sojuszniczych wojsk NATO oraz utworzenie formacji obrony terytorialnej są absolutną koniecznością i najważniejszą powinnością wobec państwa i narodu. Ze szczególną intensywnością odczuwamy te problemy tutaj, w północno-wschodniej Polsce, żyjąc na co dzień w bliskim sąsiedztwie tzw. przesmyku suwalskiego.
Odpowiedzialność za losy państwa każe z wyprzedzeniem reagować na pojawiające się zagrożenia. Świeże doświadczenia związane z działaniami Rosji we wschodniej Ukrainie są dla nas przestrogą, by do podobnej sytuacji nie doszło na granicy polsko-rosyjskiej. Trzeba kierować się strategicznymi interesami państwa, polską racją stanu, która w pierwszej kolejności nakazuje zadbać o nasze bezpieczeństwo, którego nie można zamienić na biznesowe interesy. W tym kontekście trzeba oceniać decyzje polskiego rządu w sprawie tzw. małego ruchu granicznego z rosyjskim Obwodem Kaliningradzkim. Los naszego kraju, jak wielokrotnie w trudnych momentach historii, leży w dużej mierze w rękach samych Polaków, w naszych rękach.
W dniu Święta Wojska Polskiego i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny obejmujemy naszą wdzięcznością wszystkich bohaterów walk o niepodległość w całych naszych dziejach i wyrażamy uznanie żołnierzom strzegącym dzisiaj naszej wolności. Dziękujemy także wszystkim, którzy kształtują w polskim społeczeństwie – w domach, w szkołach, w środkach przekazu, w kościołach i podczas uroczystości, takich jak dzisiejsza – postawy służby Polsce i wiary w jej możliwości, aby patriotyzm kolejnych pokoleń był gwarancją istnienia i rozwoju Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

Z wyrazami szacunku Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji - Jarosław Zieliński

Obejrzyj więcej zdjęć


<<< wstecz