Preloader Image
<<< wstecz

Poezja życiem pisana


W Monieckim Ośrodku Kultury już po raz ósmy odbył się Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Melanii Burzyńskiej, adresowany do twórców nieprofesjonalnych.

Jeszcze przed rozdaniem nagród na sali spotkali się członkowie Klubu Poetów i Pisarzy Ludowych „Przymrozki Poetyckie”, gdzie zaprezentowano najnowsze wiersze lokalnych poetów.

W konkursie im. Melanii Murzyńskiej ponownie swoje wiersze zaprezentowały osoby spoza Moniek. Na konkurs wpłynęło 20 zestawów - 60 wierszy. Komisja w czterosobowym składzie Wiesław Szymański – poeta, dziennikarz Radia Białystok, Izabela Dąbrowska – Instruktor WOAK w Białymstoku, Bożena Kupińska – Dyrektor GOK w Jaświłach, Katarzyna Namojlik – Instruktor MOK przyznała nagrody:

W kategorii II trzy nagrody otrzymali: I miejsce zajęła Grażyna Cylwik z Białegostoku za zestaw wierszy opatrzonych godłem „Anna”, II miejsce zajął Anna Urbanowicz z Moniek za zestaw wierszy opatrzonych godłem „Piątkowska”, III miejsce zajęła Anna Piliszewska z Wieliczki za zestaw wierszy opatrzonych godłem „Plusquamprefectum”.

Wyróżnienia otrzymali: Regina Bielska z Moniek, Adam Bolesław Wierzbicki z Dłużka, Eugeniusz Karasiuk z Żakowoli Starej. Przyznano także trzy równorzędne nagrody specjalne Wójta Gminy Jaświły, otrzymali je: Alicja Czajkowska ze Stożnowa, Tadeusz Charmuszko z Suwałk i Krystyna Gudel z Suchowoli. W kategorii I - do 16 lat nie przyznano nagrody z powodu braku zgłoszeń.

Organizatorami konkursu są: Moniecki Ośrodek Kultury oraz Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach. Współorganizatorzy: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury i Oddział Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Białymstoku.

Melania Burzyńska – urodziła się 1 sierpnia 1917 r. w Jaświłach. Ukończyła szkołę podstawową i kurs przysposobienia rolniczego. Twórczość literacką rozpoczęła w latach 50. Pisała utwory poetyckie, gawędy, opowiadania, satyry, fraszki i sztuki sceniczne. Jej utwory publikowano w wielu pismach m.in. „Kamienie” i „Kontrasty”.

Burzyńska pisała pieśni i komponowała do nich własne melodie. Piosenkę do słów Melanii Burzyńskiej - „Gdybyś ty wietrze wiedział” śpiewali między innymi: Czesław Niemen, Stenia Kozłowska i Waldemar Grzech.


<<< wstecz