Preloader Image
<<< wstecz

Przedszkolaki w bibliotece


Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach zaprasza czteroletnie dzieci, które nie uczęszczają do przedszkola do udziału w bezpłatnych cyklicznych zajęciach pod nazwą „Przedszkolaki w bibliotece”. Udział dziecka w zajęciach (organizowanych w roku szkolnym 2011/2012) należy zgłosić do 31 sierpnia 2011 roku – w Oddziale lub telefonicznie 85 716 2743. (Liczba miejsc ograniczona).

Celem zajęć jest:
• popularyzacja książki i biblioteki wśród najmłodszych dzieci,
• wczesna inicjacja literacka dziecka,
• uświadomienie dzieciom i rodzicom, że książka: uczy, bawi i wychowuje,
• wytworzenie pozytywnych motywacji do czytania książek,
• integracja dzieci,
• budzenie potrzeb estetycznych i poznawczych dzieci,
• kształtowanie wrażliwości estetycznej dzieci,
• nawiązanie kontaktów z rodzicami.

Program każdego spotkania przewiduje:
• prezentację tekstu literackiego (głośne czytanie lub opowiadanie),
• rozmowę kierowaną (sprawdzającą stopień zrozumienia tekstu przez dzieci oraz dającą im możliwość wyrażenia swoich emocji),
• zajęcia plastyczne tematycznie związane z prezentowanym tekstem,
• gry i zabawy ruchowe,
• naukę języka angielskiego.

Poza tym uczestnicy zajęć zapraszani będą do udziału w:
• spotkaniach z ciekawymi ludźmi; np.: poetami i pisarzami, policjantami, pracownikami poczty, pracownikami Biebrzańskiego Parku Narodowego,
• imprezach, np.: andrzejkowych, mikołajkowych, karnawałowych,
• w inscenizacjach teatralnych (jako widzowie).
Przewidujemy też organizację:
• zajęć otwartych dla rodziców (pod nazwą: "Motyle", "Podróż do Krainy Baśni"),
• spotkań rodziców z psychologiem lub pedagogiem.

Na zakończenie roku szkolnego dzieci otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz kolorowe książeczki.
Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach już od wielu lat, stosując różne formy pracy, zachęca dzieci w wieku przedszkolnym do obcowania z książką. To, że nie posiadły one jeszcze umiejętności czytania, nie ma tu żadnego znaczenia, bo przecież może im czytać ktoś inny, np.: rodzice, dziadkowie, rodzeństwo.

Barbara Kuprel


<<< wstecz