Preloader Image
<<< wstecz

Krwiodawcy na wycieczce


Zarząd Rejonowy PCK w Mońkach przy współpracy z Urzędem Miejskim w Mońkach i Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku w dniu 16.07.2011r. zorganizował wycieczkę na św. Górę Grabarkę i „Szlak tatarski”.

Zwiedzając św. Górę Grabarkę przewodnicy przedstawili historię tego świętego miejsca i różnice dzielące wyznanie rzymsko-katolickie od prawosławnego. Następnym punktem wycieczki był cerkiew pod wezwaniem Świętej Trójcy w Hajnówce ta cerkiew jest najładniejszym kościołem prawosławia w Polsce.

Duchowny prawosławny szczegółowe przedstawił nam historię swojej świątyni, zwyczaje panujące, obrządek, w który odprawia się nabożeństwa i różnice wyznaniowe. Okazuje się, że różnice wyznaniowe między katolikami i prawosławiem są niewielkie i tak mało istotne, że prawie wszystko nas łączy a nie dzieli.

Kolejnym punktem wycieczki był najstarszy w Polsce unikatowy, drewniany meczetu w Kruszynianach z XVIII w. Historię tatarów w Polsce i wszystko o ich zwyczajach opowiedział nam Dżemil Gembicki - przewodnik i administrator meczetu.

Przeżycia i kontakt z taką różnorodnością kulturową pozostawia nie do zatarcia wrażenia. Wycieczkę zakończono wspólnym ogniskiem w Jasinóweczce u Państwa Kochańskich.

Wszystkim sponsorom i Państwu Kochańskim składam serdeczne podziękowanie!
Prezes ZRPCK Andrzej Beczko<<< wstecz