e-Monki.pl    

Archiwalne artykuły o Mońkach:

katalog firm powiatu monieckiego

Konkurs na nazwę maskotki Promienia


Regulamin konkursu "Oficjalna maskotka klubu sportowego LKS PROMIEŃ Mońki"

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest LKS "Promień" Mońki
2. Tematem konkursu jest nazwanie promocyjnej maskotki Klubu LKS Promień Mońki
3. Celem konkursu jest stworzenie oryginalnej nazwy dla maskotki kojarzącej się z Klubem, która może służyć jako element promocyjny Klubu oraz miasta Mońki
4. Współorganizatorami konkursu i fundatorami nagrody głównej i nagród za wyróżnienie jest portal internetowy www.e-Monki.pl
5. Patronat medialny nad konkursem sprawuje www.e-Monki.pl

§ 2 Uczestnicy konkursu

1. Konkurs ma charakter zamknięty i mogą w nim wziąć udział wyłącznie uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Mońki
2. W konkursie nie może brać udziału najbliższa rodzina członków Komisji Konkursowej

§ 3 Nagrody i wyróżnienia

1. W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda główna dla pomysłodawcy najlepszej nazwy oraz trzy wyróżnienia
2. Organizator zastrzega sobie możliwość do nie przyznania nagród z uwagi na niski poziom prac nadesłanych na konkurs
3. Wręczenie nagród następuje w terminie 14 dni od wyłonienia zwycięzcy w przerwie 3-ligowego meczu piłki nożnej w miesiącu maju
4. Organizator przewiduje nagrodę główną dla zwycięzcy oraz trzy wyróżnienia

§ 4 Komisja Konkursowa

1. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora Konkursu
2. W skład Komisji Konkursowej wchodzi:
- dwóch opiekunów drużyn młodzieżowych Klubu
- dwóch członków Zarządu Klubu LKS Promień Mońki
- przedstawiciel kibiców Klubu
- przedstawiciel Samorządu Lokalnego
- przedstawiciel lokalnego portalu internetowego

§ 5 Uczestnictwo w konkursie

1. Każda osoba biorąca udział w konkursie może zgłosić maksymalnie dwie propozycje nazwy maskotki
2. Nowe imię maskotki powinno być identyfikowane z Klubem LKS "Promień" Mońki, a do każdej zaproponowanej nazwy powinno być dołączone krótkie uzasadnienie wyboru
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny
4. Nagrodzone prace stają się własnością Organizatora wraz z jednoczesnym nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich do zgłoszonych prac i ich wykorzystania we wszystkich możliwych polach eksploatacji
5. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz opublikowanie danych osobowych Uczestnika (imię, nazwisko, wiek, nazwa Szkoły oraz zdjęcie) na stronach internetowych Organizatora oraz Sponsorów

§ 6 Miejsce, termin i sposób nadsyłania prac

Prace można wysyłać do dnia 1 maja 2011r. mailem na adres mosirmonki@op.pl, osobiście w siedzibie Klubu LKS Promień Mońki, bądź pocztą na adres: LKS Promień Mońki, ul. Sportowa 1, 19-100 Mońki z dopiskiem "OFICJALNA MASKOTKA KLUBU SPORTOWEGO LKS PROMIEŃ MOŃKI"


Fotograficzne relacje z największych monieckich imprez

Startuj z nami   |   Napisz do nas   |   Dodaj bezpłatne ogłoszenie   |   Bezpłatny katalog firm   |   Zareklamuj się u nas

logo
2003-2023 © Copyright by e-Monkipl
Wykorzystanie zdjęć i filmów publikowanych w portalu www.e-Monkipl wymaga zgody redakcji portalu!